GEWONE CONSULTATIES

Er wordt uitsluitend na afspraak gewerkt, om lange wachttijden te vermijden. Bij acute problemen zal u steeds zo snel mogelijk diezelfde dag geholpen worden. 
Praktijkuren: maandag t.e.m. vrijdag 8.00u-12.00u en 16.00u-19.00u.
Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, gelieve volgende regels te hanteren:

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij via de website, hetzij telefonisch.
  2. Voor het invullen van attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  3. Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  4. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet op de consultatie kan zijn, gelieve dan tijdig te annuleren. Op deze manier kunnen andere mensen verder geholpen worden.
  5. Hoewel alle binnenkomende resultaten opgevolgd worden door uw arts, blijft het toch uw eigen verantwoordelijkheid te informeren naar het resultaat van uitgevoerde onderzoeken.

HUISBEZOEKEN

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden: 011/720 400. Gelieve voor 10.30u aan te vragen. Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die o.w.v. gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.

MEDEDELING AVG

De Algemene Verordening Gegegvensbescherming regelt het opslaan, verwerken en de uitwisseling van gegevens. Huisarts (praktijk): Dr. Katrijn Wouters BVBA verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke geraadpleegd worden. De verwerkingsverantwoordelijke is Dr. Katrijn Wouters.

WACHTDIENST

Tijdens de week is er een wachtsysteem van 19.00u ‘s avonds tot 8.00u ’s morgens. U wordt automatisch doorverbonden met de arts die op dit moment van wacht is.
Tijdens het weekend, van zaterdagmorgen 8.00u tot maandagmorgen 8.00u, is er een centraal wachtsysteem bereikbaar via 011/33 65 33. Deze wachtpost bevindt zich in Huis 9, Stadsomvaart, 3500 Hasselt.
De apotheek van wacht is te vinden via https://apotheeklimburg.be/ of telefonisch via 0900/10 500 (voor 22.00u) of via 0903/99 910 (na 22.00u).

 


Grotere kaart weergeven